H бланк щорчно оцнки державних службовцв зразок

h бланк щорчно оцнки державних службовцв зразок
Премія за результатами оцінювання службової діяльності та місячна або квартальна премія державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А», встановлюються суб’єктом призначення. Хоч їх іноді складно назвати результативними показниками (як-от, показники затрат), але в будь-якому разі це не перелік суто статистичних даних, адже за допомогою цих показників є можливість оцінювати ефективність діяльності. Державний службовець, визнаний за результатами атестації таким, що не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України. Отже, питання реформування системи оцінювання діяльності державних службовців визначено одним із пріоритетних в рамках загальної реформи управління персоналом на державній службі в Україні, що сьогодні реалізується шляхом імплементації найкращої практики у національне законодавство України. Діяльність керівників у проведенні оцінки ускладнюється також і тим, що необхідно проводити оцінку роботи держслужбовців на основі посадових інструкцій, в яких нечітко визначені функції та завдання, до того ж, за умов браку чітких критеріїв такої оцінки. Частиною 6 ст. 26 Закону про держслужбу та п. 2.3 Методрекомендацій № 106 встановлено, що ранги керівникам і спеціалістам органів державної виконавчої влади, що відповідають посадам третьої — сьомої категорій, присвоюються за місцем роботи керівниками цих органів.


Під час проведення у 2015 році щорічної оцінки виконання Мартиненком О. С. службових обов’язків та завдань, результати його роботи за 2014 рік були оцінені критерієм «відмінно». За підсумками останньої атестації, проведеної у лютому 2013 року, він визнаний таким, що відповідає займаній посаді. Безпосередній керівник має відмітити позитивні показники роботи державного службовця, рівень знань, вмінь, професійні та ділові якості державного службовця, які він використав під час виконання службових обов’язків, тобто його сильні сторони. Призначення додаткових надбавок чи інших заохочень здійснюється ситуативно і залежить від бажання керівництва, і не завжди відповідає рівню виконання службовцями своїх обов’язків, визначеному за результатами щорічного оцінювання діяльності. Таким чином, відсутність письмової відмови від продовження роботи розцінюється як згода на роботу за змінених умов служби. У разі незгоди державного службовця із зміною істотних умов державної служби він має право оскаржити відповідне рішення в порядку, визначеному ст. 11 цього Закону. Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки затверджується Кабінетом Міністрів України. Вказані висновки враховуються під час складання річних планів роботи з кадрами, визначення щорічної та перспективної потреби в кадрах, формування державного замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, планування їх кар’єри.

Організація проведення атестації Для організації та проведення атестації відповідно до наказу керівника державного органу створюють атестаційну комісію у складі голови, секретаря та членів комісії. Уряд схвалив Концепцію застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі [1], якою визначив чотири групи результативних показників: затрат, продукту, ефективності та якості. Звертаємо увагу, ч. 10 ст. 26 Закону про держслужбу встановлено, що державний службовець може бути позбавлений рангу виключно за вироком суду. Порядок відкликання державних службовців із щорічних відпусток затверджується Кабінетом Міністрів України. Запис у трудову книжку здійснюється у точній відповідності з наказом.

Похожие записи: