Пенсійний фонд звіт за рік бланк

пенсійний фонд звіт за рік бланк
Якщо останній день терміну подання податкового розрахунку припадає на вихідний чи святковий день то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. Скасування відомостей здійснюється, якщо некоректними виявились такі ключові реквізити первинного звіту, як код страхувальника, звітний рік, номер облікової картки застрахованої особи, код категорії застрахованої особи, код підстави для спеціального стажу. Тут для вилучення помилкової інформації уже передбачено окремий рядок. Алгоритм заповнення надано в п.. Мал. 94. Філії. Подання податкового розрахунку засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку.


Реквізит 13. Номер облікової картки відповідальної особи від страхувальника, яка сформувала пакет документів: містить десятирозрядний персональний номер (за довідкою Державної податкової адміністрації) особи, яка відповідає за формування пакета. Інакше кажучи, потрібно заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну. Страхувальники, у яких кількість найманих працівників перевищує п’ять осіб, надають відомості в електронному вигляді та обов’язково в комплекті із завіреними підписом керівника та скріпленими печаткою документами у паперовому вигляді. Алгоритм заповнення надано в п.. Мал. 95. Декларація 1 Фінансова звітність Ведення фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» описано в п.4.14.4.8.

Table_1-4_Paudis Таблиця 3 до Додатку №4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу. Якщо доповнено декілька пенсійних схем, користувачу надається можливість редагування форм НПФ-5 (або НПФ-6) по всіх схемах. Реквізит 45. Телефон головного бухгалтера: вноситься за наявності. За відсутності на підприємстві головного бухгалтера зазначається телефон бухгалтера. Штрафні санкції та адміністративні штрафи в такому разі не застосовуються.

Похожие записи: