Табель обліку робочого часу в бюджеті бланк

табель обліку робочого часу в бюджеті бланк
Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги. Акт передається за відомчою підпорядкованістю установі вищого рівня для прийняття рішення щодо доцільності списання простроченої заборгованості. Статтею 61 Кодексу законів про працю України (КЗпП) передбачено можливість та правові засади встановлення підсумованого обліку робочого часу. Якщо підзвітна особа, що перебувала у відрядженні, користувалася транспортним засобом організації або орендованим, слід звірити відмітки про дату вибуття у відрядження та прибуття з нього з шляховими листами водія, який супроводжував її у відрядженні. Таким чином, отримані бюджетною установою від банківської установи відсотки на залишки коштів підлягають перерахуванню до бюджету. Тому, зазвичай, тривалість робочого тижня — п’ятиденний чи шестиденний, тривалість щоденної роботи при п’ятиденному робочому тижні та вихідні дні на підприємстві визначаються у колективному договорі.


Слід врахувати, що суми нарахованих і стягнутих санкцій за невчасне виконання договорів, що оплачуються за рахунок бюджетних коштів, є доходами бюджету (стосовно коштів Чорнобильського фонду — Державного бюджету) відповідно до статті 2 законів про державний бюджет України на відповідний рік. Нараховані, утримані і виплачені суми за цими відомостями включаються в розрахунково-платіжну відомість за поточний місяць.Як правило, заробітна плата виплачується два рази на місяць у вигляді авансу і залишкової суми заробітної плати. При виявленні в касі установи нестач та/або лишків грошових коштів, касир зобов’язаний дати письмові пояснення щодо причин їх виникнення. Адміністрування роботи користувачів Користувачам надана можливість самостійно налаштувати видачу запиту на підтвердження при виході з програми. Це дозволяє відмовитися від завершення роботи з програмою, якщо вікно програми було закрито випадково.

Табель буде заповнено таким чином (рис. 2). Рис. 2. Фрагмент заповнення Табеля на працівницю, яка перебуває на лікарняному для догляду за дитиною Працівник захворів у відрядженні. Робочі дні в Табелі відображаються таким чином: зазначається кількість відпрацьованих годин згідно з графіком. Якщо проводиться зміна ціни договору, то в обов’язковому порядку необхідно перевірити чи дотримано законодавство про закупівлі товарів, робіт і послуг при внесенні таких змін. Підсумований облік робочого часу — передбачає, що тривалість роботи протягом доби може відхилятися у певних межах від робочого дня нормальної тривалості з тим, однак, щоб установлена законом норма робочого часу була дотримана в середньому за повний обліковий період: тиждень, місяць, квартал, рік. Під час перевірки розрахунків потрібно пересвідчитись, чи обґрунтовані вони відповідними показниками діяльності бюджетної установи, а також необхідністю установи у здійсненні передбачених в кошторисі видатків.

Похожие записи: