Скачати бланк акт приймання-передачі основних засобів

скачати бланк акт приймання-передачі основних засобів
Податкові правила формування первісної вартості ОЗ є доволі близькими до правил бухобліку, тож податкові різниці можуть виникнути лише тоді, коли справедлива вартість у бухобліку відрізнятиметься від звичайної ціни у податковому. Типові форми актів встановлено наказом №352; 2) обережним бухгалтерам радимо також мати висновки відповідної експертної комісії щодо неможливості використання в майбутньому цих засобів за первісним призначенням. Форма № 6-підтвердження Реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу. Записи ведутся в разрезе классификационных групп основных средств. 10) Типова форма ОЗ-11 (бюджет) Інвентарний список основних засобів Застосовується в місцезнаходженнях (експлуатації) об’єктів основних засобів для пооб’єктного обліку за матеріально відповідальними особами. Форма N 29-НП Акт інвентаризації нафтопродуктів (нафти). Форма N 30-НП Товарна книга кількісного руху нафтопродуктів (нафти). Форма N 31-НП Звіт про втрати нафтопродуктів (нафти) на підприємствах. Форма N ВЗСГ-4 Акт на списання виробничого та господарського інвентарю.


Приклад 5. Підприємство «А» продає підприємству «Б» автомобіль за ціною 156000 грн (у т. ч. ПДВ — 26000 грн), що відповідає рівню звичайних цін. Скачать бланк формы ОЗ-3 4) Типова форма ОЗ-4 (бюджет) Акт про списання автотранспортних засобів Вибуття транспортних засобів внаслідок їх зношення, морального старіння і знищення в результаті аварій, стихійного лиха оформляється актами на списання автотранспортних засобів. Згідно з п. 146.21 ПКУ платники податків мають право проводити переоцінку об’єктів ОЗ. Така переоцінка проводиться на кінець звітного року шляхом множення вартості ОЗ, що амортизується, і накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, якщо він більший за одиницю. Опись составляют в одном экземпляре в бухгалтерии с целью контроля за сохранением инвентарных карточек. Облік вартості, що амортизується, ведеться за кожним об’єктом ОЗ і нематеріальних активів, а не за групами загалом. ОЗ у податковому обліку розподіляються на такі самі групи, як і в бухгалтерському: кожна група у податковому обліку обліковується на відповідному субрахунку в бухобліку.

Типова форма № М-23 Накладна 14. Облік операцій в АПКАкт про фактичний обсяг робіт та витрат у хмелярстві Відомість розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку. Типова форма № М-28 Картка складського обліку матеріалів. Форма № инв-5 Відомість результатів інвентаризації Товарно-транспортна накладна на відпуск хлібобулочних виробів.

Похожие записи: