Прибуткові касові ордери бланк 2011 року

прибуткові касові ордери бланк 2011 року
Дебетове сальдо визначає суму заборгованості підзвітних осіб підприємству, кредитове — суму перевитрат підзвітних осіб за звітами про використання коштів. Під час відсутності на роботі головного бухгалтера підписувати ПКО мають право працівники підприємства, яким керівник або власник підприємства надав право підпису касових документів. Для отримання зразків банкнот із відділу (управління) грошового обігу в регіоні відділення оформляє відповідне зобов’язання, що засвідчується підписами працівників, які відповідають за схоронність цінностей. Спершу слід з’ясувати, чи може одне підприємство мати кілька кас, і якщо це можливо, то чи повинна у такому разі кожна окрема каса забезпечуватися своєю касовою книгою, чи вона заводиться одна загалом на всі каси підприємства. Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника ТОВ «Маслоленд» ОСОБА_3, перевіривши наведені в заяві ОСОБА_1 доводи, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України дійшла висновку про те, що заява підлягає задоволенню частково з огляду на таке. Банк (філія, відділення) здає значно зношені банкноти, банкноти, що вилучаються з обігу, та банкноти з дефектом виробника як повними, так і неповними пачками (по одній за кожним номіналом і зразком) та через прибуткову касу неповними корінцями з поаркушним перерахуванням.


Касир видає готівку тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості. Враховуючи вищевикладене, обмежень щодо передачі до бухгалтерії заповненого звіту та залишку невикористаних коштів, які були видані підзвітній особі, через іншу матеріально відповідальну особу (з поважних причин) на підставі договору доручення не передбачено. Згідно з п. 5 Порядку №996 звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, складається платником податку (підзвітною особою), який отримав такі кошти на підприємствах усіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи. Якщо при заповненні цих документів бухгалтер припустився помилки, то слід оформити новий документ. У разі відсутності касових документів проведення готівкових розрахунків залишається непідтвердженим. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Приклад 6. Працівник звітує перед підприємством за виконання окремої цивільно-правової дії.

Норми чинного законодавства, зокрема, норми Положення не передбачають дії щодо відновлення прибуткового касового при його втраті. Порядок закриття касової книги з метою переходу на форму, затверджену у додатку 5 до Положення, здійснюється таким чином, як і по закінченні календарного року. Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника підприємства, то його підпис на видаткових касових ордерах не є обов’язковим. Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства.

Похожие записи: