Прибутково видаткова накладна бланк

прибутково видаткова накладна бланк
Разом з бланком товарного звіту матеріально відповідальні особи передають всі відображені в звіті первинні документи (як прибуткові так і видаткові). Строки подання до бухгалтерії звітів встановлюються кожним підприємством окремо за розпорядженням керівника. Форма № инв-19 Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання. Дохід за ощадними сертифікатами виплачують при пред’явленні до оплати в банк, що їх випустив. Відібрані до знищення та включені до відповідних актів документи передають організаціям, які заготовляють вторинну сировину, що оформляють приймально-здавальними накладними. Таблиця 2.4 При виявленні нестачі бланків під час їхнього прийняття на склад спеціально створена комісія складає акт (у двох екземплярах), у якому вказує кількість відсутніх книжок, їхні серії і номери бланків. Типова форма N 1-ТН Подорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні.


Видаткова частина товарного звіту заповнюється на підставі документів, що містять інформацію про реалізацію товарів покупцям — 2-звітів РРО, товарно-касових звітів тощо. Одночасно корінці використаних квиткових книжок та комплектів квитків (абонементів) здаються в макулатуру, а при неможливості здачі — знищуються. Форма № инв-1 Акт інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів.

При виготовленні квитків (абонементів) у комплекті на його обкладинці і на кожному квитку проставляються номер комплекту, назва кінотеатру. Якщо власник сертифіката вимагає повернення депонованих коштів за терміновим сертифікатом раніше обумовленого в ньому терміну, то йому виплачують понижений відсоток, рівень якого визначають на договірних умовах при внесенні депозиту. Після того, як документи відсортовано за видами операцій, є всі необхідні дані для заповнення товарного звіту. Кореспонденція рахунків з обліку операцій за довготерміновими облігаціями власної емісії Аналітичний облік заборгованості за проданими облігаціями власної емісії ведуть за субрахунком 521 відповідно до власників придбаних облігацій і термінів їх погашення.

Похожие записи: