Платжне доручення бланк h

платжне доручення бланк h
Платежное поручение принимается к исполнению банками только при наличии средств на счете, если иное не установлено договором между банком и его клиентом. Зверніть увагу, що підпис на ВСІХ документах має відповідати прикладу підпису в паспорті. Код банку — МФО банку одержувача. КРЕДИТ рах. № — номер рахунку, куди буде зарахована оплата. Усиленые сертификаты от акредитированного центра сертификации ключей АЦСК «Украина» для любых форм собственности Электронная цифровая подпись используется юридическими и физическими лицами как аналог собственноручной подписи, предоставляет электронному документу юридическую силу. Платником податків поле № 6 не заповнюється; поле № 7: друкується розділовий знак «;»; резервне поле.


Якщо всупереч отриманому листу про відкликання платіжної вимоги її суму списано з рахунку платника та перераховано стягувачу, то повернення цієї суми платник здійснює в судовому порядку. Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету, Головні управління Казначейства відкривають рахунки для кожного місцевого бюджету. Платежные поручения должны быть предъявлены в банк не позднее 10 дней, не считая дня выписки.

Якщо на початок наступного операційного дня на рахунку платника буде недостатньо коштів для виконання платіжних вимог, то вони цього самого дня виконуються частково відповідно до пункту 5.10 глави 5 цієї Інструкції. Частина коштів, яка належить іншим отримувачам коштів, перераховується на рахунки власників. 3.12. Інші платежі, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства. Розрахунки через підприємства поштового зв’язку Платники (підприємства і фізичні особи) можуть здійснювати розрахунки через підприємство зв’язку (якщо фізичні особи не мають рахунка в банку) шляхом перекладу (перерахування) відповідної суми на рахунок перекладних операцій підприємства зв’язку.

Похожие записи: