Звіт фоп бланк 2011

звіт фоп бланк 2011
Підсумовуючи дані у рядку 21, визначаємо заборгованість за страхувальником у рядку 22, якщо результат рядка 13 перевищує рядок 21. Зверніть увагу, що дані рядка 22 не можуть мати від’ємного значення. Изготовление бланков ценных бумаг и документов строгой отчетности осуществляется только на государственных специализированных предприятиях, которые охраняются органами внутренних дел. Слід зазначити, що сума показників рядків 13 та 14 має дорівнювати сумі даних рядків 21 та 22. Ця перевірка може застосовуватися для контролю балансу звіту.


Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації слід повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» — на вилучення рядка. Для кваліфікації злочину за показник н. м. д. г. беруть суму, що дорівнює звичайній податковій соціальній пільзі (п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ). Проте для визначення суми штрафу беремо 17 грн. Контроль за соблюдением Правил и разъяснение по их применению осуществляет Министерство финансов Украины.

Відповідно, зазначені суми єдиного внеску відображаються в рядках 6 та 7 таблиці 1 додатка 4. Вищезазначений Порядок не передбачає механізму виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року. Код типу нарахувань 7 — для випадків, коли страхувальником зменшено нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року. Будьте уважні — багаторазове натискання на одне те саме посилання блокує доступ на деякий час! Якщо доходи виплачуються у звітному кварталі не в повному обсязі і їх остаточна виплата здійснюватиметься в наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна зазначатися відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу. Терміни та порядок подання Податковий розрахунок за формою №1ДФ подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

Похожие записи: