Заява на видачу готівки бланк бюджетна установа

заява на видачу готівки бланк бюджетна установа
Отже необхідно проконтролювати вчасність та повноту нарахування санкцій, а також повноту їх стягнення та сплати до бюджету. Типова форма N 1 (міжнародна) Талон замовника (до подорожнього листа). Типова форма N 1-ТЗ Акт (складається замовником і перевізником, додається до ТТН або подорожнього листа) Акт про списання автотранспортних засобів. Для реєстрації зобов’язань і здійснення платежів надається не весь наведенийперелік підтвердних документів, лише ті документи, які підтверджують цільове спрямування коштів та факт узяття зобов’язань.


Списана дебіторська заборгованість обліковується на позабалансовому рахунку 07 «Списані активи та зобов’язання» протягом п’яти років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів. Оскільки однією стороною у такому випадку є звичайна фізособа, то в день засновник може отримати з каси підприємства допомогу тільки у сумі 50 тис. грн. Форма N ПБАСГ-15 Книга обліку руху тварин і птиці на фермі. Невикористана готівка повертається безпосередньо уповноваженою особою розпорядника коштів на цей самий бюджетний рахунок за документами, форма яких встановлена Національним банком України. Тобто відповідно до поданого Звіту суб’єкт господарювання повинен відшкодувати витрати, понесені працівником на господарські потреби підприємства або у відрядженні.

Згідно зі ст. 51, 78 БКУ будь-які зобов’язання, взяті фізичними та юридичними особами стосовно коштів державного та місцевого бюджетів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням встановлених повноважень, не вважаються бюджетними зобов’язаннями. Типова форма N П-9 Акт списання бланків довіреностей. Форма № 13 Реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи — підприємця банкрутом.

Похожие записи: