Додаток до особового листка з обліку кадрів бланк

додаток до особового листка з обліку кадрів бланк
Особові справи звільнених працівників формуються за роком їх звільнення. Не дозволяється розголошувати дані, які містяться в особових справах, вилучати з них документи, вносити до облікових даних будь-які зміни без відома працівника, на якого оформлена справа, та приватного нотаріуса. Кожній особовій справі надається порядковий номер, що відповідає номеру у штатно-посадовій книзі. Особовий листок з обліку кадрів заповнюється особисто працівником чорнилом або кульковою ручкою, розбірливо, без підчисток і виправлень.


Облікові документи, зокрема особова картка форми П-2 або П-2ДС та особова справа, дуже важливі для визначення стажу роботи щодо призначення пенсій, при оформленні дубліката трудової книжки в разі її втрати або в інших випадках. Іванюкові С.С; 2) «Адресант»: найменування посади частіше вживається у формі чоловічого роду. Опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання повинен мати додаткову графу «Строк зберігання справи (тому, частини)»; графа опису «Примітка» використовується для позначок про передачу справ, знищення справ тощо; кожна справа (наряд) вноситься до опису за самостійним порядковим номером.

Зберігається особова справа в архіві як самостійна одиниця зберігання. В разі переведення працівника на іншу роботу особова справа, як правило, не передається. Назви однорідних справ, відібраних до знищення, уносяться до акта під загальним заголовком із зазначенням кількості справ, включених до кожної групи. Зліва під текстом автобіографії проставляють дату складання, а справа підпис особи, що її написала. Наприклад, місто — м., район — р-н, селище міського типу — смт., вулиця — вул., будинок — буд., квартира — кв.

Похожие записи: