Довідка про натуральні надходження бланк

довідка про натуральні надходження бланк
Починаючи із 5 січня 2016 року органи Державної казначейської служби України працюють у звичайному режимі. Облік інших надходжень спеціального фонду До інших надходжень спеціального фонду відносять надходження від вищої установи відповідно до затвердженого кошторису. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів приводять зазначені документи у відповідність із даними розпису. Крім того, користувачі системи дистанційного обслуговування мають змогу накладання та перевірки електронного цифрового підпису з використанням системи криптографічного захисту інформації.


Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу, у кінці дня (з урахуванням повернень) розподіляються за нормативами, установленими відповідними нормативно-правовими актами України. Наш принцип – дистанційне казначейське обслуговування має бути зручним та корисним для клієнтів – розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Рядок 250 «Рахунки в казначействі загального фонду». У цьому рядку залишку коштів на початок та на кінець року не повинно бути. Після розподілу кошти, що відносяться на доходи місцевого бюджету, засобами програмного забезпечення зараховуються до загального фонду та спеціального фонду місцевих бюджетів відповідно.

Одержувач бюджетних коштів не може бути одночасно замовником і виконавцем робіт (надавачем послуг, постачальником товарів) при виконанні бюджетної програми за рахунок коштів державного бюджету. Рядок 220 «Інші кошти». Відображає суму коштів, що перебуває в акредитивах, чекових книжках, смарт-картках, оплачених талонах на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, турбази, повідомленнях на поштові перекази та в інших грошових документах. Виписується вона у двох примірниках старшою медсестрою кожного відділення. Аналогічно індексуються доходи, які одержують громадяни на умовах погодинної оплати праці поза основним місцем роботи, та доходи громадян, що працюють за договорами цивільно-правового характеру.

Похожие записи: