Відомість результатів інвентаризації бланк

відомість результатів інвентаризації бланк
Форма N ПБАСГ-3 Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів. Типова форма № ОЗ-2 (бюджет) Акт про списання основних засобів. Форма N ОЗСГ-7 Акт на списання основних засобів.


Надлишки Якщо інвентаризацією виявлено цінності, які раніше не обліковувалися, матимемо так званий надлишок. Звіт про телефонізацію об’єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування. S3200604 1-ПГО. Звіт про політичні партії та громадські організації. S0900402 4-житлофонд. Форма N 21-НП Довідка про книжкові залишки нафтопродуктів (нафти). Форма N 22-НП Акт вимірювання нафтопродуктів (нафти) у резервуарах. При цьому інвентаризацію каси в установі проводять відповідно до Положення № 637. В акті інвентаризації наявності готівки вказують фактичний залишок та залишок за даними обліку і визначають результат інвентаризації.

Форма № 10 Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Дуже важливим моментом при проведенні обов’язкової інвентаризації є те, що інвентаризації підлягають також майно і матеріальні цінності, що не належать підприємству, облік яких ведеться на позабалансових рахунках. Якщо на підприємстві окрім робочих комісій діють постійні комісії, то протокол робочої комісії разом з доданими документами передається на розгляд постійної комісії. У свою чергу, постійні комісії розглядають протокол робочої комісії з доданими інвентаризаційними документами. Форма № инв-8а Акт інвентаризації дорогоцінного каміння, природних алмазів і виробів з них.

Похожие записи: