Відомість на видачу бензину бланк

Типова форма № ОЗ-1 (бюджет) Акт про прийняття устаткування. Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою між підприємствами на оплату за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок коштів, одержаних за корпоративними спеціальними платіжними засобами. Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття з відрядження ― день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. Отже, якщо працівник отримав кошти під звіт (чи зняв їх з корпоративної картки підприємства) на закупівлю товару від імені підприємства, то у випадку розрахунків готівкою слід стежити за 10000-ю межею. Типова форма N П-11 Наказ про затвердження штатного розпису Наказ про внесення змін до штатного розпису Штатний розпис Табель обліку використання робочого часу.

Форма N ВЗСГ-3 Акт витрати насіння і садивного матеріалу. Форма № 1 Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) в результаті злиття, поділу або перетворення. Форма N ВЗСГ-5 Відомість дефектів на ремонт машини. Форма N 32-НП Журнал обліку приймання і реалізації відпрацьованих нафтопродуктів. Різниця в кількості талонів, виданих водіям за звідністю і звітом постачальника, може бути незначною за рахунок перехідних залишків на наступний місяць невикористаних талонів, що залишилися у водіїв.
Експертно-апеляційна рада має право залучати для консультацій та експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців на громадських засадах. Фізичні особи — довірені особи підприємств (юросіб), які одержали готівку з поточного рахунка із застосуванням корпоративного спеціального платіжного засобу або особистого спеціального платіжного засобу, використовують її за призначенням без оприбуткування у касі. Підприємство зобов’язане забезпечити працівника коштами (авансом) у розмірах, установлених нормативно-правовими актами про службові відрядження.

Похожие записи: