Бланк інвентарної картки оз-6 в еxcel

Форма № Інв.- 14 с.г. Інвентаризаційний опис контрактних зобов’язань, непередбачених активів і зобов’язань, гарантій та забезпечення наданих і отриманих, списаних активів. Один екземпляр передається в бухгалтерію, інший залишається у особи, відповідальної за збереження транспортного засобу. В акті вказуються найменування транспортного засобу, що підлягає списанню, причини списання, первісна вартість, термін служби, кількість капітальних ремонтів і їхня сума. Отступ Исполнителя увеличен по аналогии отступа Задачи от Проекта Учет коммунальных услуг СОИД №1059996, 1060644. Импорт из M.E.Doc в ИС-ПРО лицевых счетов с вложениями. Форма № инв-4 Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей Акт інвентаризації видатків майбутніх періодів.

Типова форма N П-10 Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них. При груповому обліку коротка індивідуальна характеристика дається не по кожному об’єкту, а для всієї групи об’єктів у цілому. Другий примірник передають підприємству, яке виконувало ремонт, реконструкцію чи модернізацію. Типова форма N П-9 Акт списання бланків довіреностей. Типова форма первинного обліку № М-2 Опис-акт уцінки товарів і продукції, що залежалися, та надлишкових товарно-матеріальних цінностей Акт витрати насіння і садівного матеріалу. Виданий складом інструмент (пристосування) у порядку обміну за актами у картці обліку роздавальних комор не відображається.
Типова форма N П-9 Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них. Форма N ОЗСГ-1 Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об’єктів. Учет осуществляется только в денежном выражении общей суммой. 9) Типова форма ОЗ-10 (бюджет) Опис інвентарних карток з обліку основних засобів Застосовується для реєстрації інвентарних карток, які відкриваються при здійсненні аналітичного обліку основних засобів. Акт на списання складається членами постійно діючої комісії в двох екземплярах. Для цього використовується вивантаження даних або в MS Excel, або в Open Office. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп основних засобів.

Похожие записи: