Бланк форма №5-пн звіт про прийнятих працівників

бланк форма №5-пн звіт про прийнятих працівників
При цьому окремо при кожному прийнятті працівника на роботу, титульний аркуш з таблицею 5 додатка 4 до Порядку не подається. Тому на практиці сільськогосподарському підприємству можна застосувати іншу схему співпраці з працівником і центром зайнятості. Постановою «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 № 413 КМУ зобов’язав роботодавців повідомляти про прийняття працівників (до початку роботи) Державну фіскальну службу України. Додаток 5 05.11.2009 Звіт про суми страхових внесків, передбачених договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України.


Розглянемо ці ознаки. По-перше, на підставі п. 1 Указу № 310 і п. 3 Положення № 578 сезонними вважаються роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не весь рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців. Графа не заповнюється фізичними особами, які використовують найману працю. 2.11. Форма підписується керівником (власником) підприємства (установи, організації, відокремленого підрозділу) або фізичною особою, яка використовує працю найманих працівників. Заповнюється у випадку, якщо форму за структурний підрозділ (відокремлений підрозділ) складає роботодавець, якому він підпорядкований. 2.9. Заповнення граф є обов’язковим.

Допомога по безробіттю особам, звільненим з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин, у перші 90 календарних днів не виплачується. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду буде доступний в програмі найближчим часом (орієнтовно 23.11.2016). Актуальний шаблон звітної форми S2702009 — 9-б-сг. Якщо місцезнаходження структурного підрозділу (відокремленого підрозділу) збігається з місцезнаходженням роботодавця, для графи 8 допускається позначка «-«. 2.10. У графі 9 проставляється відмітка «V», якщо працівника прийнято на новостворене робоче місце.

Похожие записи: