Бланк угоди по охороні праці

Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці. 2. Формат бланка А5 (148 210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу.__. Окрім того, за звітний період збільшився розмір матеріальних допомог при нещасному випадку, похованні, оздоровленні. Положень щодо очікуваних умов праці, компенсацій та соціальних пільг для вчителів, вихователів та інших працівників сфери освіти чи не найбільше в угоді. Угода продовжує діяти у випадку зміни складу, структури або найменування однієї із Сторін. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказу чи розпорядження не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу. До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації; відомості про стягнення до неї не заносяться. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Водночас за ЦПД оплачується не процес праці, а її результати, котрі визначають після закінчення роботи і оформлюють актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата. Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній. Вносити зміни до статутів, колдоговорів та внутрішніх документів підприємств щодо повноважень профспілок представляти інтереси працівників в органах управління підприємством відповідно до законодавства.
Порядок регулювання фондів оплати праці підприємств-монополістів визначається Кабінетом Міністрів України. Мінімальна годинна тарифна ставка розраховується виходячи із середньомісячної норми часу, визначеної відповідно до встановленої законодавством норми тривалості робочого часу. Договором також може бути передбачено попередню або поетапну оплату. Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві, в установі, організації, згоду на його звільнення дає виборний орган тієї первинної профспілкової організації, до якої звернувся власник або уповноважений ним орган. Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір. Про виконання припису із закінченням вказаних в ньому термінів прошу письмово повідомити мене.

Похожие записи: