Бланк реєстраційної картки для юридичної особи

бланк реєстраційної картки для юридичної особи
Відтепер обов’язково заповняється та подається перша сторінка відповідної реєстраційної картки із зазначенням кількості усього поданих сторінок та інші заповнені сторінки. Не заповнені сторінки не подаються, як це вимагалося раніше. Тому, якщо Ви все-таки надсилаєте документи для державної реєстрації поштою, надсилайте їх рекомендованим листом. Два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів – один примірник). У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ. Також звертаємо Вашу увагу на те, що для суб’єктів підприємницької діяльності деяких видів (банків, фондових бірж, адвокатських об’єднань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств тощо) законами України встановлено спеціальні правила державної реєстрації.


Працівники органу державної реєстрації повинні надати заявникові безоплатну допомогу в заповненні реєстраційної картки (у разі потреби), а також перевірити відповідність відомостей, наведених у реєстраційній картці, тій інформації, яку вміщено в поданих документах. Реєстраційна картка суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи одночасно є заявою про державну реєстрацію. Документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки, витягу або довідки з Єдиного державного реєстру. Скачати бланк реєстраційної картки форми 7 на закриття (ліквідацію) юридичної особи можна за посиланням нижче. Довідка органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості.

Однак у разі некомплектності документів, орган державної реєстрації має право їх не реєструвати й не розглядати. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів. Однак ця вимога є неправомірною, оскільки органові державної реєстрації забороняється вимагати від заявника документи, не передбачені законодавством.

Похожие записи: