Бланк прибутковий касовий ордер 1995 року

Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Квитанція до прибуткового касового ордера, за яку отримана готівка з банку, залишається в касі. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником. Наприкінці робочого дня (зміни) працівник зв’язку записує на лицьовому боці касової довідки підсумкові суми прибуткових і видаткових операцій за робочий день (зміну) і переносить їх у відповідні графи на зворотному боці довідки.

Наявність боргового документа у боржника підтверджує виконання ним свого обов’язку. У разі відмови кредитора повернути борговий документ або видати розписку боржник має право затримати виконання зобов’язання. У цьому разі настає прострочення кредитора. Необхідно також вказати й інші дані, які впливають на розмір стягнення, а також вказати місце і час вчинення правопорушення. В мотивувальній частині необхідно викласти суть корупційного правопорушення. Відповідно до частини першої статті 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Чинний ЗК України серед підстав набуття права на землю громадянами та юридичними особами не називає оформлення чи переоформлення прав на земельні ділянки. Відбитки кодів банку та працівника мають бути чіткими, що дасть змогу однозначно ідентифікувати банк і працівника;запаковується на відповідному обладнанні для оброблення банкнот у термоусадкову плівку.
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.Прибутковий касовий ордер (типова форма КО-1) Прибутковий касовий ордер — первинний документ, застосовується для оформлення надходжень готівки до каси підприємств (юридичних осіб). Введено в дію з 29 квітня 2009 року. Копії квитанцій підтверджують той факт, що позичальник не міг знати про зміну процентної ставки, оскільки в них не зазначається відсоткова ставка. Ключовою й абсолютно новою для вітчизняного кримінального процесуального законодавства фігурою, яка уповноважується новим законом на здійснення зазначених вище функцій, є фігура слідчого судді. Суддя дав оцінку поясненням вказаної особи, обґрунтовано визнав їх суперечливими, навівши у постанові відповідні доводи. Разом з тим такі обмеження не повинні впливати на доступ до суду чи ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди суті цього права, та мають переслідувати законну мету.

Похожие записи: