Бланк нової декларації на прибуток

бланк нової декларації на прибуток
Кроме суммы амортизации в рaзрезе групп, налогоплательщику также необходимо будет отразить и балансовую стоимость нeоборотных активов нa начало и нa конец отчетного периода (здесь речь идeт o налоговой балансовой стоимости, a нe о бухгалтерской). Додаток ТЦ складається платниками, які здійснювали контрольовані операції, виключно у разі проведення самостійного коригування відповідно до пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу. Прямо законодавство не зобов’язує єдиноподатників звітувати про сплачені дивідендні аванси. Якщо податківці дадуть «добро», то штрафи протягом строків продовження подання декларацій не застосовуватимуть.


Порівняно з аналогічним додатком до попередньої форми декларації з податку на прибуток, що була затверджена наказом № 872, цей додаток майже не зазнав змін, крім нумерації коду рядків. При цьому від них не вимагалося: — подавати проміжні декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та три квартали); — сплачувати щомісячні авансові внески. Насамперед отримати сертифікат Торгово-промислової палати України (далі — ТПП). Саме він звільняє суб’єкта господарювання від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань.

Нарешті неприбуткові організації дочекалися нової форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт). Її затверджено наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553, що коментується. Показник цього рядка в загальному випадку має бути тільки позитивним. Так що, якщо, наприклад, захочете виплатити дивіденди за 2015 рік уже в січні 2016 року, подайте річну декларацію і сплатіть податкове зобов’язання за нею саме в січні 2016 року, а не чекайте на граничні строки.

Похожие записи: