Бланк наряд-допуск на виконання робіт з підвищенною

бланк наряд-допуск на виконання робіт з підвищенною
При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів для працівника протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. При необхідності виконання робіт по уникненню аварійної ситуації, усунення загрози життю та здоров’ю робітників або ліквідації аварій в початковій стадії, робота може бути розпочата без складання наряду-допуску. Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи полягає в перевірці повноти виконання необхідних заходів щодо підготовки робочих місць, зазначених у наряді. Тут потрібно вказати їх професію, кваліфікацію, дату останнього інструктажу. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я, відшкодування моральної шкоди.


Або він може виписуватися за розробленим і затвердженим в організації шаблоном. Особливу роль в організації робіт з попередження нещасних випадків відіграє служба охорони праці. Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників.

Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права. Після проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів робиться запис в журналі інструктажів на робочому місці з обов’язковим підписом того, кого інструктують і того, хто інструктує. Обов’язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці. Навіть короткочасне залишання членами бригади місця проведення робіт допускається тільки з дозволу виконавця робіт, який до повернення осіб, що пішли, чи до встановлення місця, де вони перебувають, і попередження їх, не має права йти разом з бригадою з місця роботи. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Виконавець робіт має увесь час перебувати на місці проведення робіт.

Похожие записи: