Бланк наряда для робіт

бланк наряда для робіт
Продовжити наряд може працівник, який його видав, а у разі його відсутності – інший працівник , який має право видавання нарядів для виконання робіт на висоті. Після закінчення робіт їх керівник передає закритий наряд-допуск особі, яка видала наряд, і робить відповідну відмітку в журналі видачі нарядів-допусків. Выше было написано если работы по наряду затягивается, то сроки действия наряда необходимо продлевать.


С 1 января 2013 года формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению. Выполнение работы строительной машиной (механизмом) подтверждается подписью и штампом заказчика. Для того, чтобы автосервис и клиент могли без конфликтов решить вопрос гарантии, в заказ-наряде необходимо указать дату приема автомобиль в ремонт, дату выдачи автомобиля из ремонта. Якщо під час виконання робіт, оформлених актом- допуском, станеться нещасний випадок, то відповідальність за нього в першу чергу буде нести та сторона, яка відповідно до акта-допуском була зобов’язана забезпечити безпеку даного виду робіт. Наряд-допуск — це письмове розпорядження на спеціальному бланку, визначає зміст, місце, час і умови виконання робіт, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпеку робіт. Видається він на термін, достатній для виконання поставленого завдання, з реєстрацією в журналі видачі та повернення цього документа.

Підготовку робочих місць, обладнання, інструментів, матеріалів, документації, забезпечення виконання норм і правил безпеки праці здійснюють майстри виробничого навчання з відповідними працівниками підприємства під керівництвом старшого майстра навчального закладу. Дозволено суміщення наступних відповідальних осіб: особа, яка видала наряд-допуск — відповідальним керівником робіт; відповідальний керівник робіт — відповідальним виконавцем робіт; відповідальний виконавець робіт — відповідальний керівник робіт. Якщо роботи не були виконані в строк, що зазначений в наряді-допуску, або відбулися зміни умов виробництва, то такі роботи припиняють з обов’язковим закриттям наряду-допуску. Поэтому в строке «Наряд продлил по:» указывается дата и время продления, а также подпись и ФИО работника, который это сделал. Приветствую все посетителей сайта «Электрик в доме» и сегодняшнюю очередную статью я бы хотел посветить профессиональным электрикам и энергетикам. А конкретно тем людям, которые профессионально работают в энергетической сфере народного хозяйства. Оформление такого документа — необходимая мера безопасности, если проведение работ в электроустановке несет опасность для жизни и здоровья работников выполняющих работу.

Похожие записи: