Бланк наказу про створення служби

Перелік робіт, що виконуються по наряду Перелік робіт за розпорядженням Перелік інструкцій з охорони праці, які повинні діяти на підприємстві. Слово «копія» перед найменуванням другого, третього, четвертого адресатів не ставиться. У разі надсилання документа більше ніж чотирьом адресатам складається список на розсилку із зазначенням на кожному документі тільки одного адресата. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу. Емблема розташована посередині круглого синього щита з золотистим окуттям, що символізує захист інтересів держави. Документи складаються державною мовою, крім випадків, передбачених законодавством про мови в Україні.

За своїм призначенням накази поділяються на накази з основної діяльності і накази щодо персоналу. Розмір зображення: висота 17 міліметрів, ширина — 12 міліметрів. Текст документа оформляється у вигляді суцільного зв’язного тексту або анкети чи таблиці, або шляхом поєднання цих форм. Кадровій службі дається доручення підготувати пропозиції щодо переведення працівників, які не відповідають займаній посаді, на іншу роботу в установлені законодавством строки. Текст документа повинен стосуватися того питання, яке сформульоване в заголовку до тексту.
Послідовність написання складових частин реєстраційного індексу може змінюватися залежно від того, який документ реєструється, — вхідний чи такий, що створений в установі. Такий підхід мас місце на малих та середніх підприємствах Лінійно-штабне підпорядкування СВА поділяється на сектори, а керівник служби дає розпорядження керівникам секторів. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ДМС можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Багато компаній скаржаться на те, що безпідставно відкриваються кримінальні справи, не приймаються рішення по старих кримінальних справах, які були відкриті незаконно[36]. З жовтня 2014 року і протягом 2015 року у ДФС відбувається процес люстрації. Бланки, що містять реквізити, викладені іноземною мовою, використовувати в межах України не рекомендується. 23. Бланки документів повинні виготовлятися друкарським способом на білому папері високої якості фарбами насичених кольорів. Наприклад: 02.03.2011. У текстах нормативно-правових актів та посиланнях на них і документах, що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб зазначення дат з проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну цифру, наприклад: 02 квітня 2011 року.

Похожие записи: