Бланк звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

бланк звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
Рядок 230 «Грошові кошти в дорозі». На кінець року залишку не повинно бути. Рядок 220 «Інші кошти». Відображає суму коштів, що перебуває в акредитивах, чекових книжках, смарт-картках, оплачених талонах на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, турбази, повідомленнях на поштові перекази та в інших грошових документах. Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. Стаття 2 пункт 3 Бюджетного кодексу України визначає бюджетну класифікацію як єдине, систематизоване згрупування доходів, видатків та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності та іншими ознаками, відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.


Фінансова звітність повинна бути достовірною — інформація наведена у звітності є достовірною якщо вона не має помилки. Відділ у складі самостійного управління — утворюється для виконання завдань за одним напрямом, з чисельністю, не менш, ніж 5 працівників. Кошториси та плани асигнувань повинні бути затверджені протягом 30 календарних днів, після затвердження розписів відповідних бюджетів. Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Рядок 420 «Кредиторська заборгованість». Відображається сума кредиторської заборгованості бюджетної установи перед фізичними або юридичними особами.

Інструкцією з бюджетних запитів розробляють на виконання статті 75 Бюджетного кодексу України. Кінцевою датою написання акта є останній день проведення ревізії зазначений у посвідчені. Меморіальний ордер №6 (накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами форма №409) — у накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є кредиторами бюджетної установи. Розділ II. Оборотні активи Розділ II «Оборотні активи» передбачений для відображення грошових коштів і їх еквівалентів, а також інших активів, призначених для реалізації або використання протягом року.

Похожие записи: