Бланк звіта про практику

бланк звіта про практику
Для проходження практики слухачі і курсанти направляються до ГУМВС, УМВС, якими вони були направлені на навчання чи за місцем дислокації ВНЗ, або до підрозділів поліції (міліції) закордонних країн, з якими укладено угоди про співпрацю. Види й обсяги практик визначаються освітніми програмами підготовки фахівців, навчальними планами та графіками навчального процесу. Основними видами практики у ВНЗ є: 1.4.1. Ознайомча практика: Проводиться для ознайомлення курсантів першого курсу з оперативно-службовою діяльністю ОВС, їх структурних підрозділів та служб. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Хоча шкільні кабінети української мови та літератури недостатньо обладнані технічними засобами навчання, проте добре забезпечені науковими посібниками та методичною літературою.За час практики провів 14 контрольних уроків з мови та літератури.


Під час проходження навчальної практики слухачі і курсанти можуть бути залучені до охорони громадського порядку в місцях масового відпочинку. Індивідуальне завдання розробляється керівником практики від кафедри, циклової комісії і видається кожному студенту. Галузеві міністерства та відомства, котрі мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням з Міністерством освіти України можуть закріплювати за ними підприємства терміном до 5 років. Календарний графік проходження практики з особистим підписом студента-практиканта в графі «Відмітка про виконання» навпроти кожного пункту графіку.

Звіт допомагає вивчити, перевірити й узагальнити чиюсь роботу, знайти в ній позитивне і негативне, зробити висновки, накреслити перспективи. Заняття повинні розкривати студентам перспективи розвитку спеціальності і готувати їх до наступного вивчення дисциплін навчального плану. Усі вчителі української мови та літератури мають великий стаж роботи і високу фахову, методичну підготовку. Вищі навчальні заклади можуть утримувати з студентів добові за пропущені з неповажних причин дні практики, зазначені у табелі відвідування баз практики.

Похожие записи: