Бланк додатка №7 зміни до кошторису

бланк додатка №7 зміни до кошторису
Складові частини реєстраційного індексу відокремлюються одна від одної правобічною похилою рискою. При цьому підписи посадових осіб розміщуються один під одним відповідно до підпорядкованості осіб. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня. Усі додатки до документів візуються працівником, який створив документ, та керівником структурного підрозділу, в якому його створено. При цьому якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди.


Цим Порядком визначаються склад та порядок складання місячної, квартальної і річної бюджетної звітності, вимоги до розкриття її елементів. 2) Форми звітності. Частина коштів, яка належить іншим отримувачам коштів, перераховується на рахунки власників. 3.12. Інші платежі, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства. Постійною інформацією в анкеті є узагальнені найменування ознак, за якими проводиться опис об’єкта, а змінною — конкретні характеристики. 45. Таблична форма документа використовується у разі викладення у цифровому або словесному вигляді інформації про кілька об’єктів за рядом ознак.

Розпорядження ректора від 04.11.2014 № 95 «Про створення робочої групи із розробки методичних рекомендацій щодо формування освітньо-професійних і освітньо-наукової програм у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Зазначені виписки в електронному вигляді надаються відповідно до затверджених порядків взаємодії Казначейства України з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. Довідкові дані про установу 31. Довідкові дані про установу містять: поштову адресу, номери телефонів, телефаксів, телексів, рахунків у банку, адресу електронної пошти тощо. Якщо відомості про географічне місцезнаходження входять до найменування установи, цей реквізит не зазначається.

Похожие записи: