Бланк декларації про доходи 2014 додатки

бланк декларації про доходи 2014 додатки
Усі названі специфічні платники податку на прибуток проставляють відмітку «Х» у відповідній для них комірці. А ось звичайні підприємства залишають поле 9 порожнім. Розраховуючи податок на прибуток, бухгалтерський фінрезультат їм потрібно коригувати на різниці (зі ст. 138 — 140 ПКУ). А це вимагає вести «подвійний облік»: бухгалтерський + податковий. Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом № 897, є універсальною. Поле 7 — спеціальне поле для відображення даних про нерезидента.


Цей результат уже (у згорнутому вигляді) увійшов до суми, відображеної у рядку 04 декларації. Так що, якщо, наприклад, захочете виплатити дивіденди за 2015 рік уже в січні 2016 року, подайте річну декларацію і сплатіть податкове зобов’язання за нею саме в січні 2016 року, а не чекайте на граничні строки. Таким чином, бухгалтерський фінрезультат у рядку 02, сума його коригування у рядку 03 і, відповідно, об’єкт оподаткування у рядку 04 основної частини декларації повинні містити в собі і показники пільгованої діяльності. Значення цього рядка може бути як позитивним, так і від’ємним. Зверніть увагу: дивідендний авансовий внесок розраховують не з усієї суми дивідендів, що підлягають виплаті, а лише із суми перевищення над значенням об’єкта оподаткування за рік, за результатами якого їх виплачують.

Після чого значення рядка 6 додатка АВ переносять до рядка 20 декларації. Директор та працівник підприємства відбувають у закордонне відрядження для відвідування профільного форуму. Причина виділення результатів від пільгованої діяльності до цього, окремого, рядка декларації є зрозумілою.

Похожие записи: