Бланк акт на списання майная форма — 1

бланк акт на списання майная форма - 1
Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією! Ми неодмінно відповімо. Форма № ВЗСГ-1 Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу. Після списання необоротних активів у розпорядженні установи можуть залишатися різні матеріальні цінності (запасні частини, комплектуючі тощо), які обов’язково має бути оцінено та зараховано на баланс. Матеріали, отримані після розбирання (демонтажу, руйнування) будівель і споруд, які неможливо використати або здати на переробку, визначаються як будівельне сміття й вивозяться на спеціалізовані звалища або захоронюються з дотриманням екологічних норм.


Форма № ОЗСГ-5 Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів. Типова форма № М-26 Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах. Типова форма № ОЗ-2 (бюджет) Акт про списання основних засобів. При частковій ліквідації об’єкта основних засобів наводиться інформація про об’єкт, що залишається в експлуатації, — первісна (переоцінена) вартість, сума зносу, зміни у характеристиці об’єкта. За відсутності даних у відповідних графах проставляється прочерк. Перший примірник акта передається до бухгалтерської служби та є підставою для припинення нарахування амортизації у разі реконструкції або модернізації тощо. Мабуть, без перебільшення можна сказати, що запитання, які стосуються списання майна, для бюджетних установ уже тривалий час є одними з найактуальніших.

Форма № инв-9 Інвентаризаційний опис цінностей і бланків документів суворої звітності. Форма № инв-11 Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання. Форма N 1-НП Акт переведення нафтопродуктів (нафти) з однієї марки в іншу. Під час розбирання (розділення, знищення) секретних елементів переведеного в останню (найнижчу) категорію військового майна або їх комплектуючих елементів до складу такої комісії обов’язково включаються працівники, відповідальні за облік цього військового майна. Форма N ОЗСГ-2 Акт на списання основних засобів. Тому питання щодо періодичності створення комісії зі списання майна кожна бюджетна установа може вирішити самостійно.

Похожие записи: